Kompisar

Våra vänner i stan

Krexet – Unga men ändå erfarna

Jubelspexet – Härliga maskinare som vi tycker om

Kårspexet – Ett långt gyckel

Fysikalen – Fysiks sektionsspex

METAspexet – Våra nystartade vänner

KVSIF – Där V:et står för S

Corpus Karrolina – KI:s killspex, som faktiskt har en hemsida

FLIX – KI:s tjejspex, beviset på att man inte alltid behöver män

Naturvetarspexet – Har älgar på balkongen

Söderspexet – Våra vänner söder om söder